phap bao 2

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 37

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 37 -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN CÒN LẠI CỦA 19 PHÁP TĂNG TÀN 12- GIỚI: KHUYÊN NGƯỜI LÀM ĐIỀU...
kinh luat luan 26

Luật Tỳ Nại Da Tạp Sự – Quyển 14

TỲ-NẠI-DA TẠP SỰ - Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu - (Cuộc đời đức Phật và các đệ tử) Hán dịch: Tam Tạng Nghĩa Tịnh, đời Ðường Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh, PL 2542 - TL...
kinh luat luan 26

Các Cấp Độ Của Giới Pháp

CÁC CẤP ĐỘ GIỚI PHÁP Thích Phước Sơn  A- Dẫn nhập Trải qua nửa thế kỷ thuyết pháp độ sinh, Đức Đạo sư đã hóa độ đủ mọi hạng người, không phân...
kinh luat luan 29

Giới Kinh Căn Bản Của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Hạnh
kinh luat luan 36

Luật Tỳ Nại Da Tạp Sự – Quyển 35

TỲ-NẠI-DA TẠP SỰ - Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu - (Cuộc đời đức Phật và các đệ tử) Hán dịch: Tam Tạng Nghĩa Tịnh, đời Ðường Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh, PL 2542 - TL...
phap bao 1

Luật Tứ Phần – Phần 2: Giới Tỳ Kheo Ni – Chương 4. Ba-dật-đề

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG IV: BA-DẬT-ĐỀ A -...
kinh luat luan 6

Sa Di Thập Giới Nghi Tắc

Tống Thi Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn
phap bao 10

Căn Bản Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ Ni Đà Na Mục Đắc Ca

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Hạnh
kinh luat luan 42

Luật Tỳ Nại Da Tạp Sự – Quyển 18

TỲ-NẠI-DA TẠP SỰ - Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu - (Cuộc đời đức Phật và các đệ tử) Hán dịch: Tam Tạng Nghĩa Tịnh, đời Ðường Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh, PL 2542 - TL...
kinh luat luan 14

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 19

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ mười chín -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN THỨ TÁM CỦA 92 PHÁP ĐƠN ĐỀ. 57. GIỚI: CHE GIẤU TỘI...
kinh luat luan 36

Quy Sơn Cảnh Sách – HT Thích Trí Quang

GIỚI SA DI VÀ GIỚI SA DI NI Hoà Thượng Thích Trí Quang dịch giải Quy Sơn Cảnh Sách Văn (Bài Văn Cảnh Sách Của Ngài Quy Sơn) (Đề này còn viết "Qui...
kinh luat luan 20

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 34

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 34 -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN ĐẦU CỦA OAI NGHI TÁC PHONG CỦA THƯỢNG TỌA THỨ NHẤT. Khi Phật an...
kinh luat luan 39

Luật Tỳ Nại Da Tạp Sự – Quyển 22

TỲ-NẠI-DA TẠP SỰ - Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu - (Cuộc đời đức Phật và các đệ tử) Hán dịch: Tam Tạng Nghĩa Tịnh, đời Ðường Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh, PL 2542 - TL...
kinh luat luan 8

Luật Tạng Sanskrit Trong Phật Giáo

LUẬT TẠNG TRONG VĂN HỌC SANSKRIT PHẬT GIÁO I. Khái quát về Luật Tạng Sanskrit Phật giáo Lịch sử Văn học Luật Tạng Sanskrit có lẽ được cứ vào thời điểm...
phap bao 6

Luật Tứ Phần – Phần 2: Giới Tỳ Kheo Ni – Chương 3. Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG III: NI-TÁT-KỲ BA-DẬT-ĐỀ A...
phap bao 16

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 20

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ hai mươi -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN THỨ CHÍN CỦA 92 PHÁP ĐƠN ĐỀ. 71. GIỚI: NHẬN CÚNG DƯỜNG...
kinh luat luan 35

Luật Tỳ Nại Da Tạp Sự – Quyển 26

TỲ-NẠI-DA TẠP SỰ - Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu - (Cuộc đời đức Phật và các đệ tử) Hán dịch: Tam Tạng Nghĩa Tịnh, đời Ðường Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh, PL 2542 - TL...
kinh luat luan 19

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 14

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ mười bốn -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN THỨ BA CỦA PHÁP ĐƠN ĐỀ 8. GIỚI: NÓI TỘI NẶNG CỦA...
kinh luat luan 12

Luật Tỳ Nại Da Tạp Sự – Quyển 32

TỲ-NẠI-DA TẠP SỰ - Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu - (Cuộc đời đức Phật và các đệ tử) Hán dịch: Tam Tạng Nghĩa Tịnh, đời Ðường Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh, PL 2542 - TL...
kinh luat luan 12

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 7. Thuốc

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG VII: THUỐC 1. Các...

Bài mới

Xem nhiều