Thói hư đốn, thiếu đạo đức, lối sống lầm lạc, buông thả, thiếu kỹ năng sống, ỷ lại dựa dẫm vào cha mẹ… của 1 bộ phận giới trẻ ngày hôm nay khiến chúng ta phải xét lại trách nhiệm của cha mẹ trong việc hướng dẫn và giáo dục các con.

Mời cả nhà cùng nghe Sư Phụ chia sẻ để biết cách định hướng cho con trẻ có 1 tương lai tốt đẹp cả thân lẫn tâm nhé!

Trích trong bài giảng: Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà?

Bài liên quan