24 Chiêu Thức Học Trò 

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Phương Thảo