Mùi Hương Trầm (Ký Sự Du Hành Tại Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Tạng)

Tác giả: Nguyễn Tường Bách

Nhà xuất bản Phương Đông ấn hành

Giọng đọc: Hướng Dương