Kì Vĩ Núi Đèo

491

Kỳ Vĩ Núi Đèo

Tác giả: Nguyễn Như Mai, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành

Giọng đọc: Uyên Minh