Non Nước Hà Nội 

Tác giả: Quảng Văn 

Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2009

Giọng đọc: Trung Nghị