Nam Bộ – Vài Nét Lịch Sử Văn Hóa 

Tác giả: Trần Thuận

Nhà xuất bản Văn Hóa Văn Nghệ TPHCM ấn hành năm 2014

Giọng đọc: Thủy Tiên