Với Đà Lạt Ai Cũng Là Lữ Khách

Tác giả: Nguyễn Vĩnh Nguyên

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành 

Giọng đọc: Thanh Trúc