Dạt Dào Sông Nước – Nguyễn Như Mai

880

Dạt Dào Sông Nước

Tác giả: Nguyễn Như Mai, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành

Giọng đọc: Thiên Ân