Tôi Nghĩ Tôi Thích Nước Mỹ

Tác giả: Dương Thụy

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Đồng Linh