Đồng Bằng Sông Hồng – Vùng Đất Con Người

597

Đồng Bằng Sông Hồng – Vùng Đất Con Người 

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân ấn hành năm 2010

Giọng đọc: Hồng Hà