Nhớ Và Ghi Về Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Công Hoan

Nhà xuất bản Trẻ

Giọng đọc: Trung Nghị