Những Ngôi Sao Xa Xôi

Tác giả: Lê Minh Khuê

Nhà Xuất Bản Kim Đồng ấn hành

Giọng đọc: Diễm Khanh