Chuỗi Án Mạng A.B.C – Agatha Christie

Chuỗi Án Mạng A.B.C  Tác giả: Agatha Christie Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Ngọc Hân 

10 Câu Chuyện Kinh Dị Hay Nhất Mọi Thời Đại – Michael Cox

10 Câu Chuyện Kinh Dị Hay Nhất Mọi Thời  Đại  Tác giả: Michael Cox Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Như Minh

Án Mạng Trên Sông Nile – Agatha Christie

Án Mạng Trên Sông Nile  Tác giả: Agatha Christie Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Lê Như Quỳnh

Đòn Hẹn – Thế Lữ

Đòn Hẹn  Tác giả: Thế Lữ Nhà xuất bản Văn Nghệ TPHCM ấn hành năm 2000 Giọng đọc: Minh Thạnh

Mai Hương Và Lê Phong – Thế Lữ

Mai Hương Và Lê Phong Tác giả: Thế Lữ Nhà xuất bản Văn Nghệ TPHCM ấn hành năm 2001 Giọng đọc: Minh Thạnh

Những Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ – Agatha Christie

Những Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ  Tác giả: Agatha Christie Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Đồng Linh

10 Câu Chuyện Ma Hay Nhất Mọi Thời Đại – Michael Cox

10 Câu Chuyện Ma Hay Nhất Mọi Thời Đại  Tác giả: Michael Cox Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Hoàng Anh

Ngôi Nhà Lụa – Anthony Horowitz

Ngôi Nhà Lụa  Tác giả: Anthony Horowitz Nhà xuất bản Phụ Nữ ấn hành Giọng đọc: Lê Như Quỳnh

Ngôi Sao Cô Đơn – Nguyễn Đông Thức

Ngôi Sao Cô Đơn  Tác giả: Nguyễn Đông Thức Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Hải Minh

Nghe nhiều