Đừng mang đá đặt trong tâm mình, nghĩ đơn giản cho đời thanh thản Mọi rắc rối và phiền muộn đều sinh ra từ tâm. Nếu muốn một cuộc sống nhẹ nhàng hơn, cách duy nhất là bạn phải thay đổi góc nhìn. Đừng cứ nghĩ mãi về chuyện đã làm bạn buồn rầu cả ngày hôm nay.

Trích trong bài giảng: Hãy là chiếc lá rơi