Phàm là kiếp con người thì “Sinh – Lão – Bệnh – Tử” chính là quy luật tất yếu mà ai rồi cũng phải trải qua. Thế nhưng, mỗi người lại đối đãi với chúng bằng thái độ khác nhau. Từ đó dẫn đến kết cục cũng khác. Thường thì, nói đến bệnh ai cũng nghĩ đến sự đau khổ, buồn bã, âu lo, sợ hãi và vô số những tâm lý tiêu cực khác. Hễ bệnh là đau – điều này không ai phủ nhận. Nhưng quan trọng là tu tập thế nào để khi thân bệnh thì chỉ thân là “đau” thôi, chứ tâm không “đau”. Chúng ta sẽ không còn vì thân “đau” mà tâm phải sinh “khổ”? Làm cách nào để đối diện với bệnh tật cho đúng?
Mời quý vị cùng lắng nghe trích đoạn dưới đây.

Trích trong bài giảng: Bệnh Ung Thư Và Thái Độ Người Phật Tử