Thân tuy vô thường nhưng đừng bạc đãi, bỏ bê hay hắt hủi. Hãy xem thân là phương tiện giúp ta tu tập, mang lại lợi ích cho cuộc đời này.

Trích trong bài giảng: Thân vô thường nhưng đừng bạc đãi

Bài liên quan