Cuộc sống muôn mặt, thật giả lẫn lộn, khiến chúng ta không dám thật lòng tin tưởng vào bất cứ ai, nhưng bạn nên biết tin tưởng là chất keo gắn kết tất cả mọi người. Chỉ có sự tin tưởng mới giúp người khác mở lòng với bạn và trở nên thân thiết hơn. Vì thế, đôi khi, chúng ta hãy thử mở lòng đặt niềm tin vào người khác sẽ thấy cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn.

Trích trong bài giảng: Vô Thường Một Vài Nhận Định