Pháp thoại “Vô Thường Một Vài Nhận Định” được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tinh Thất Ngọc Huệ (Đồng Tháp)

video

Download MP3