Mạng xã hội không xấu, điều quan trọng là mỗi cá nhân phải phải tự xây dựng được cho mình bản lĩnh tiếp nhận và vững vàng khi tham gia vào không gian ảo những cũng không ít cạm bẫy này. Mời quý vị cùng lắng nghe trích đoạn dưới đây.

Trích trong bài giảng: Những hiểm họa từ vật bất ly thân 

Bài liên quan