Nếu khi các yếu đố đã hội đủ, một hành động xấu đã đến lúc chín muồi thì dầu cho có lặn sâu dưới đại dương, ẩn náu kín trong các động đá, bay cao trên bầu trời xanh thì con người vẫn không thể tránh được các hậu quả xấu, phải trả nghiệp.

Trích trong bài giảng: Bao Giờ Trả Hết Nghiệp