Lòng từ sẽ ban tặng niềm vui cho tất cả mọi người
Tình yêu thương bằng đại bi sẽ nhổ được gốc khổ của chúng sinh

rong Phật giáo, tâm từ bi được đánh giá là tâm lý tối thượng, hành động từ bi là hành động thiện tích cực nhất trong mọi hành động. Bản chất từ bi là vẻ đẹp, là niềm hạnh phúc cao thượng nhất. Từ bi là suối nguồn tươi mát, là nền tảng căn bản cho con đường tâm linh.

Trích trong bài giảng: Trải Rộng Từ Tâm