“Tự do là tự tại trong ràng buộc. Hạnh phúc là an lạc giữa khổ đau”

Hạnh phúc của người đời là hạnh phúc có hậu quả, có đánh đổi, có trả giá… Người đời cứ nghĩ mình đang tự do tự tại nhưng thực chất chúng ta đang đánh đổi tự do của đời mình bởi những sự ràng buộc: tình cảm, tiền bạc, danh vọng…

Trích trong bài giảng: Tu chi cho khổ vậy? 

Bài liên quan