Vì sao Phật tử thọ 5 giới không được nghe tụng giới Bồ Tát?. Mời quý vị cùng nghe Thầy chia sẻ.

Trích trong bài giảng: Phật Pháp Vấn Đáp 08 

Bài liên quan