Nếu bạn thất bại, hãy học cách đứng lên, có lúc lùi một bước đi tiếp ngàn bước phía trước.
 
Nếu gặp chuyện không vui, hãy nhìn mọi thứ ở những khía cạnh khác. Có thể chuyện không hay này lại mang đến một chuyện tốt lành khác. Cuộc đời không tàn nhẫn đến mức dồn bạn đến bước đường cùng. Quan trọng là, liệu bạn có đủ bản lĩnh nhìn ra được con đường mình phải đi tiếp hay không.
 
 
 

Trích trong bài giảng: Buồn Đáng Sợ Hơn Cả Cái Chết
 

Bài liên quan