Vô thường vốn là một trong những thuật ngữ quen thuộc của Phật giáo. Dù nghe nhiều nhưng bạn có hiểu vô thường có nghĩa gì trong cuộc sống của chúng ta?

Trích trong bài giảng: Vô Thường Một Vài Nhận Định 

 

Bài liên quan