Vong linh đang thờ nơi này, có được đem thờ nơi khác không? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ dưới đây.

Trích trong bài giảng: Phật Pháp Vấn Đáp 11

Bài liên quan