….Đừng bao giờ nói những lời tổn thương. Khi ta nói lời tổn thương với người, người sẽ tìm lời tổn thương hơn để đáp trả lại…. ….rồi ta lại cố tìm lời tổn thương hơn. ….rồi người lại cố tìm lời tổn thương hơn. Ai cũng cố mài sắc lưỡi đao của mình để tìm cách đâm xuyên tim người khác….” Vì thế: Đừng nghĩ rằng “Lời nói gió bay”, cũng đừng nghĩ rằng một hai câu xin lỗi là có thể vãn hồi mọi thứ.

Mời quý vị cùng lắng nghe trích đoạn dưới đây.

Trích trong bài giảng: Ai thật lòng thương ta?

Bài liên quan