Con người chúng ta là những chiếc bình rỗng, bạn đổ gì vào thì sẽ nhận được thứ đó. Tâm hồn được đổ đầy bằng “đố kỵ, tính toán, tham lam”, bạn sẽ chẳng thể nào leo lên được hố sâu của lợi ích, tự khóa mình trong cái bóng của cá nhân…

Mời quý vị cùng lắng nghe trích đoạn dưới đây.

Trích trong bài giảng: Ai thật lòng thương ta?