Hãy nhớ, trong khi chúng ta đang ăn ngon, mặc đẹp thì trên thế giới còn rất nhiều người đói khổ. Sống hôm nay đâu biết được ngày mai, gieo nhân nào gặt quả ấy … Đó vốn là quy luật.

Trích trong bài giảng: Điều Gì Làm Chúng Ta Dễ Bị Tổn Phước?