Bài pháp thoại Hiểu Biết Dễ Tu Hơn do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Thanh Tiến (Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) ngày 07/10/2018

Hiểu Biết Dễ Tu Hơn – Thích Nữ Hương Nhũ
5 (100%) 3 vote[s]