Kê Toa Cho Thuốc – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 08/04/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4515,Ke-Toa-Cho-Thuoc.tsph