Thời gian chẳng đợi một ai, nó đi, đi mãi chẳng bao giờ dừng lại! Con cái ngày một trưởng thành, cha mẹ lại một ngày già đi. Ước sao cho sự trưởng thành của bạn và tôi có thể nhanh hơn sự già nua của cha mẹ, để chúng ta có đủ năng lực và thời gian chăm sóc cho họ, trở thành chỗ dựa vững chắc cho họ.

Mời quý vị cùng lắng nghe trích đoạn dưới đây.

Trích trong bài giảng: Chăm Sóc Người Già 

Bài liên quan