Kinh Bách Dụ 05 (bài 19-23): Bỏ mê tín, theo nhân quả – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 16/04/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5936,Kinh-Bach-Du-05-bai-19-23-Bo-me-tin-theo-nhan-qua.tsph

Kinh Bách Dụ 05 (bài 19-23): Bỏ mê tín, theo nhân quả – Thích Nhật Từ
Đánh giá