Bài pháp thoại “Kinh Pháp Bảo Đàn 2” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 15-06-2013 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3

Kinh Pháp Bảo Đàn 2 – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote[s]