Bài pháp thoại : Kinh thủ lăng nghiêm 11 – Pháp tu Quán Thế Âm do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 08/04/2013 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-thu-lang-nghiem-11-phap-tu-quan-the-am/