Bài thuyết pháp Kỳ Viên Tinh Xá phần 1 được TT giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh trong ngày Khóa tu phật học

Đánh giá