Mời đánh giá

Làm lại cuộc đời. Thầy Thích Nhật Từ Giảng và tặng quà cho khoảng 400 kỷ nữ và cán bộ tại Trung tâm BTXH Phú Nghĩa, ngày 03-03-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1862,Lam-lai-cuoc-doi.tsph

BÌNH LUẬN