Làm lại cuộc đời. Thầy Thích Nhật Từ Giảng và tặng quà cho khoảng 400 kỷ nữ và cán bộ tại Trung tâm BTXH Phú Nghĩa, ngày 03-03-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1862,Lam-lai-cuoc-doi.tsph

Làm lại cuộc đời – Thích Nhật Từ
Đánh giá