Đừng mơ ước những gì ngoài tầm với
Mây của trời hãy để gió cuốn đi

Cái gì là của mình sẽ là của mình, cái khi không phải là của mình dù có cố gắng thế nào cũng không phải là của mình, cố níu với sẽ làm bản thân lún sâu vào đau khổ mà thôi.

Trích trong bài giảng: Để Gió Cuốn Đi