Có những người, rõ ràng biết mình sai nhưng vẫn không cách nào có thể dừng lại được, là vì sao? Mời cả nhà cùng lắng nghe chia sẻ dưới đây.

Trích trong bài giảng: Việc Tốt Không Phải Dễ Làm