Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian? Ai níu nổi?
Mỗi ngày con lớn lên
Mẹ mỗi ngày cằn cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn

Trích trong bài giảng: Thân Phận Mồ Côi