Bài pháp thoại 4 Chữ Tu do TT Thích Chân Tính thuyết giảng trong khóa tu Niệm Phật Một Ngày tại chùa Hoằng Pháp, ngày 22-04-2018

Bài liên quan