Bài pháp thoại Người Hùng do Thượng tọa Thích Chân Tính thuyết giảng trong khóa tu mùa hè tại chùa Vạn Phúc (Hải Dương), ngày 15-06-2018

Bài liên quan