Bài pháp thoại Lộc Ai Cho do Thượng Tọa Thích Chân Tính thuyết giảng trong khóa tu đầu năm tại chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, HCM), ngày 18-03-2018

Bài liên quan