Bài pháp thoại Nên Thương Hay Ghét do TT. Thích Chân Tính thuyết giảng trong khóa tu Niệm Phật Một Ngày tại chùa Hoằng Pháp, ngày 06-09-2018

Bài liên quan