Bài pháp thoại “Bát Chánh Đạo Con Đường Giác Ngộ” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 05-06-2010 (23-04-Canh Dần) tại Long Hưng Tự (256/6 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, HCM)

Download MP3

Bài liên quan