Bài pháp thoại “Bên Bờ Sanh Tử” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phật Học (11 đại lộ Hòa Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ) ngày 10/04/2010 (26/02/Canh Dần)

Download MP3

Bài liên quan