Bài thuyết pháp Chánh Đạo được Thượng Tọa Thích Chân Tính giảng tại Đạo Tràng Hoa Hương (ĐÀi Trung – Đài Loan), ngày 23-07-2017

Bài liên quan