Bài pháp thoại “Đổ Nghiệp Là Gì” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 08-08-2010 tại chùa Ấn Quang (quận 10, TPHCM)

Hôm nay tôi đem một chút kinh nghiệm của mình là những cái học được với Chư tôn hòa thượng, và những cái kinh nghiệm trên con đường học tu, tôi chia sẻ với các vị qua bài giảng hôm nay với tựa đề là: “Đổ nghiệp là gì”.

Xin thưa các vị thật ra cái từ ngữ này tôi nghe lâu lắm rồi, thỉnh thoảng thì cũng trao đổi ít nhiều với các Phật tử khi tâm sự về điều này. Nhưng mà dường như tâm sự của các vị chia sẻ thì chia sẻ nhưng mà sự hoang mang của các vị nó còn ẩn hiện ở đâu trong tâm trí các vị.

Các vị chưa dám khẳng định, chưa dám nghĩ những điều chia sẻ đó là tốt là xấu thế này thế khác mà các vị có một cảm giác đinh ninh. Các vị tu học mà các vị không tin vào kinh điển, không tin vào các thầy mà các vị tin vào những người nói chuyện bàng quan ở đâu đó.

Một người tu chưa ra hồn nói chuyện nhảm trên trời dưới đất các vị tin. Một người thiếu tu tập nói chuyện các vị tin mà các thầy nói chuyện các vị không tin, kinh điển các vị không tin.

Như vậy làm sao các vị có được sự yên ổn tu tập để đem lại lợi ích an lạc cho chính mình hôm nay và ngày mai được. Đường chúng ta đi không trọn thì làm gì có kết quả được.

Thành ra ở đây cái từ đổ nghiệp là cái từ mà chúng ta dùng thôi chứ không có cái kinh điển nào dùng mấy cái từ này.

Download MP3

Bài liên quan