Pháp âm “Đừng Tìm Hạnh Phúc Trong Tương Lai” được thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 23/11/2008 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai) trong khóa tu mùa đông

Bài liên quan